โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัครพนักงานประกอบอาหาร

งาน กำลังหางาน โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัครพนักงานประกอบอาหาร

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ – จังหวัดเชียงราย – รับสมัครพนักงานประกอบอาหาร จำนวน 3 อัตรา หมดเขต 28 กพ. 61 ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานโภชนศาสตร์ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ เงินเดือน 7,590 บาท ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 1 เตรียม ล้าง หั่น วัตถุดิบผักสด เนื้อสัตว์ 2 จัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อบริการอาหารสำหรับผู้ป่วย 3 ตักอาหารใส่ถาดอาหาร 4 บริการอาหารให้แก่ผู้ป่วยใน 5 ล้างทำความสะอาดภาชนะอุปกรณ์โดยเครื่องล้างจานอาทิตย์ละ 1 ครั้ง สิทธิประโยชน์ 1 หยุดงาน อาทิตย์ 2 วัน และ ทุกวันนักขัตฤกษ์ 2.มีเงินพิเศษเพิ่มให้เดือนละ 500-800 ร้อยบาท 3.วันห…ยุดทำโอที ได้ เพิ่มวันละ300 บาท 4 ทำงานเกิน 6 เดือน สามารถลาพักผ่อนได้ ปีละ 10 วัน 5 ทำงานเกิน 6 เดือน ลาป่วยได้ 8 วัน 6.อื่นๆ เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร สมัครได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลตึกอำนวยการชั้น2 รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ 1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก1นิ้ว 1 รูป 2 สำเนาวุฒิการศึกษา ม.6ขึ้นไป 1 ฉบับ 3 สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 4 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 5 สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงานถ้ามี 1 ฉบับ 6 สำเนาเปลี่ยนชื่อนามสกุลถ้ามี 1 ฉบับ 7 ใบรับรองแพทย์ตัวจริง 1…

21 February 2018 | 11:19 pm งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments