โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้

สมัครงาน กำลังหางาน โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ – จังหวัดเชียงราย – ต้น และสามารถเพาะพันธุ์/ขยายพันธุ์ไม้ได้ 5. ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 6,560.-บาท เพศ ชาย วุฒิ : ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๓ หรือที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 6. ตำแหน่งพนักงานสถานที่ จำนวน 4 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 6,560.-บาท เพศ ชาย วุฒิ : ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประถมชั้นปีที่ 6 หรือที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ รับสมัครถึงวันที่ : 21 ธันวาคม 2016 ผู้ฝากประกาศตำแหน่งงาน : ศุภชัย ชื่อสถานประกอบการ : โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเค…ราะห์ ที่อยู่ติดต่อ : 1039 ถ.สานพยาบาล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย เบอร์โทรติดต่อ : 053-711300 ต่อ 1105 อีเมล์ติดต่อ : -…

10 December 2016 | 11:58 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments