โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด เจ้าพนักงานธุรการ และพนักงานสถานที่

รับสมัครงาน ค้นหางาน โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด เจ้าพนักงานธุรการ และพนักงานสถานที่

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ – จังหวัดเชียงราย – ้างเดือนละ 8,146 บาท วุฒิการศึกษา :ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 3.ตำแหน่งพนักงานสถานที่ จำนวน 1 อัตรา พศชาย/หญิง มีอายุระหว่าง 18 – 40 ปีบริบูรณ์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,552 บาท วุฒิการศึกษา :ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษา ป.๖ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการชั้น 2 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ในระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ถ…ึงวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการและช่วงพักกลางวัน รับสมัครถึงวันที่ : 27 ตุลาคม 2016 ผู้ฝากประกาศตำแหน่งงาน : ศุภชัย ชื่อสถานประกอบการ : โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ที่อยู่ติดต่อ : 1039 ถ.สานพยาบาล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย เบอร์โทรติดต่อ : 053-711300 ต่อ 1105…

21 October 2016 | 5:35 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments