โรงพยาบาลเชียงแสน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค

หางาน หางาน โรงพยาบาลเชียงแสน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค

โรงพยาบาลเชียงแสน – อำเภอเชียงแสน, จังหวัดเชียงราย – โรงพยาบาลเชียงแสน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค ๑. ตำแหน่งที่บรรจุ ๑.๑ นายช่างเทคนิค จำนวน ๑ อัตรา อัตราเงินเดือน ๘,๑๔๖ บาท ๑.๒ ปฏิบัติงานประจำกลุ่มงานการจัดการ ๒. สถานที่สอบคัดเลือก โรงพยาบาลเขียงแสน จะตำเนินการสอบข้อเขียน สัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประขุมหโยดม ชั้น ๒ โรงพยาบาล เขียงแสน ๓. การรับสมัคร วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอรับใบสมัครและยื่น ใบสมัคร…สอบได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลเขียงแสน อาคารหโยดม ชั้น ๒ ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ในวัน เวลาราชการ – การแต่งกายผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพ – ค่าธรรมเนียมใบการสมัคร ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน ๕๐ บาท ๔. รายละเอียดอื่นๆ ตามไฟล์ที่แนบมา รับสมัครถึงวันที่ : 22 กรกฎาคม 2016 ผู้ฝากประกาศตำแหน่งงาน : โรงพยาบาลเชียงแสน ชื่อสถานประกอบการ : โรงพยาบาลเชียงแสน ที่อยู่ติดต่อ : 104ม.6 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เช…

10 July 2016 | 7:49 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments