โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุขและนักรังสีการแพทย์ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000 – 19,500 บาท

รับสมัครงาน หางาน โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุขและนักรังสีการแพทย์ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000 – 19,500 บาท

จังหวัดเพชรบูรณ์ – โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัครดังต่อไปนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1 ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป และวิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 2 ตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์ อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป และวิชาชีพเฉพาะ จำ…นวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวิทยาศษตร์ การแพทย์ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค วิธีสมัคร : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ วันที่เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ถึง วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม…

2 June 2016 | 3:13 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments