โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 20,540 บาท

งาน หางานใหม่ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 20,540 บาท

ไทย – โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 20,540 บาท รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง : นักทัศนมาตร อัตราเงินเดือน : 20540 บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางทัศนมาตรศาสตร์ หรือทางวิทยาศาตร์สายตา และได้รับใบอนุญาตให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ วิธีสมัคร : ขอและยื่นใบสมัครด้วย…ตนเอง สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจอำนวยการ ตึกอำนวยการ ชั้น 3 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ 52 ตำบล ท่าตลาด อำเภอ สามพราน นครปฐม วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559…

26 May 2016 | 1:45 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments