โรงพยาบาลเมืองราช จ.ราชบุรี

งาน หางาน โรงพยาบาลเมืองราช จ.ราชบุรี

จังหวัดราชบุรี – โรงพยาบาลเมืองราช จังหวัดราชบุรี โรงพยาบาลเอกชนมาตรฐาน ขนาดไม่ตำ่กว่า 100 เตียง (90 กิโลเมตรจากกรุงเทพ ฯ ) รับตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ 1. แพทย์ศัลยกรรมทางเดินอาหาร 1 อัตรา 2. แพทย์อายุรกรรมทางเดินอาหาร 1 อัตรา 3. แพทย์อายุรกรรม 1 อัตรา 4. แพทย์ GEN SURG (ประกันรายได้ 2xx,xxx บาท) 1 อัตรา 5. พยาบาลห้องผ่าตัด,ห้องคลอด หลายอัตรา 6. พยาบาลประจำหอผู้ป่วย หลายอัตรา 7. พยาบาลประจำแผนกฉุกเฉิน หลายอัตรา 8. นักรังสี 2 อัตรา 9. เภสัชกร 1 อัตรา 10. นักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา ตำแหน่งที่ 1 – 4 ติดต…่อ นพ.อภิรักษ์ เลิศสุวรรณโรจน์ 081-8430154 ตำแหน่งที่ 5-7 ติดต่อคุณประภาภรณ์ สุขเสริม (รองผอ.) 091 – 9795957 ตำแหน่งที่ 8-10 ติดต่อแผนกบุคคล – ธุรการ 032- 322274 – 80 ต่อ 448-449…

8 September 2015 | 3:59 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments