โรงพยาบาลเวชธานีรับสมัครแพทย์ Full time และ Part time

หางาน มองหางาน โรงพยาบาลเวชธานีรับสมัครแพทย์ Full time และ Part time

ไทย – # โรงพยาบาลเวชธานีรับสมัครแพทย์ Full time และ Part time สาขาที่รับสมัคร ดังนี้ – อายุรศาสตร์โรคมะเร็ง – อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ – เวชศาสตร์บำบัดวิกฤต – รังสีวิทยาร่วมรักษา – ศัลยศาสตร์ทั่วไป – ศัลยศาสตร์โรคระบบทางเดินปัสสาวะ – ศัลยศาสตร์ตกแต่ง – สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา – ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ-การผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม – ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (เด็ก) – กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ – กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา – กุมารเวชศาสตร์โรคไต – กุมารเวชศาสตร์โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ… – กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ – เวชศาสตร์ฟื้นฟู สนใจติดต่อสำนักงานแพทย์ 02-734-0000 ต่อ 3054 หรือส่ง CV มาที่ E mail: doctor@vejthani.com…

25 June 2016 | 6:58 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments