โรงพยาบาลเวชธานีรับแพทย์ Full time และ Part time

งาน งานใหม่ โรงพยาบาลเวชธานีรับแพทย์ Full time และ Part time

ไทย – โรงพยาบาลเวชธานีรับสมัครแพทย์ Full time และ Part time สาขาที่รับสมัคร ดังนี้ – อายุรศาสตร์โรคหัวใจ – อายุรศาสตร์โรคมะเร็ง – อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ – เวชศาสตร์บำบัดวิกฤต – เวชศาสตร์ฟื้นฟู – รังสีวิทยาร่วมรักษา – ศัลยศาสตร์หลอดเลือด – เวชศาสตร์ฉุกเฉิน – ศัลยศาสตร์ทั่วไป (ผ่าตัดผ่านกล้อง) – ศัลยศาสตร์ตกแต่ง – สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา – ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ – การผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม – ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (เด็ก) – กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ – กุมารเวชศาสตร์โร…คหัวใจ – กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา – กุมารเวชศาสตร์โรคไต – กุมารเวชศาสตร์โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ – กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ – ตจวิทยา – แพทย์ Part time และแพทย์เวรทุกสาขา สนใจติดต่อสำนักงานแพทย์ 02-734-0000 ต่อ 3054 หรือส่ง CV มาที่ E mail: doctor@vejthani.com…

29 January 2016 | 5:32 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments