โรงพยาบาลเอกชล จ.ชลบุรี รับสมัครแพทย์

หางาน มองหางาน โรงพยาบาลเอกชล จ.ชลบุรี รับสมัครแพทย์

จังหวัดชลบุรี – โรงพยาบาลเอกชล จ.ชลบุรี รับสมัครแพทย์ 1. แผนกสูติกรรม 1.1 สูติแพทย์ Full time / Part time 1 – 2 ตำแหน่ง 2. แผนกศัลยกรรม 2.1 ศัลยแพทย์ Part time 1-2 ตำแหน่ง สามารถออกตรวจ วันศุกร์ , เสาร์ เวลา 16.00-22.00 น. วันอาทิตย์ เวลา 13.00-16.00 น. 3. แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ 3.1 ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ Part time 1 ตำแหน่ง สามารถออกตรวจ วันเสาร์ , วันอาทิตย์ เวลา 16.00-20.00 น. 4. แผนกรังสี 4.1 รังสีแพทย์ Full time / Part time อย่างละ 1 ตำแหน่ง part time วันเสาร์ อาทิตย์ 8.00-18.00 น มีกา…รันตี ชมละ 1000 บาท 5. แผนกอายุรกรรม 5.1 อายุรแพทย์ Part time 1-2 ตำแหน่ง สามารถออกตรวจ วันเสาร์ , วันอาทิตย์ เวลา 16.00-22.00 น. สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณลฎาภา จอมธรักษ์กุล โทร.. 038-939999 ต่อ 1103 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. หรือ ส่ง E-mail ได้ที่ prapaporn.gja@gmail.com…

26 April 2017 | 10:57 pm งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments