โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คเชียงราย รับสมัครงานเจ้าหน้าที่ Healthcare IT

สมัครงาน หางาน โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คเชียงราย รับสมัครงานเจ้าหน้าที่ Healthcare IT

โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คเชียงราย – จังหวัดเชียงราย – โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค เชียงราย รับสมัครงานเจ้าหน้าที่ Healthcare IT 1 อัตรา เพิ่มเติมจากอัตราเดิม ! รับสมัครถึงวันที่ 20 ธ.ค 2558 ตำแหน่ง : นักพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศ HIS Programmer จำนวน 1 อัตรา เพิ่มเติมจากอัตราเดิม ! คุณสมบัติ : เพศ : ชาย พ้นพันธะการรับราชการทหาร / หญิง อายุ : ระหว่าง 22 – 32 ปี วุฒิการศึกษา : สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ผลงานโดดเด่นด้าน Sofeware ปร…ตุเร่งด่วน ฉุกเฉิน – มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเครือข่าย เพื่อออกแแบบและพัฒนาโปรแกรม หน้าที่ความรับผิดชอบ : – วิเคราะห์โครงสร้างกระบวนการทำงาน พัฒนาโปรแกรมและออกแบบเว็บไซต์ระบบงานโรงพยาบาลและที่เกี่ยวข้อง – ออกแบบและพัฒนาระบบตรงตามมาตราฐาน – เสนอแนะแนวทางการทำงาน การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ – จัดทำคู่มือหรือเอกสารประกอบการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ – ตระหนักถึงความสำคัญการให้บริการสารสนเทศต่อกระบวนการรักษาในโรงพยาบาล – งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน สว…

19 December 2015 | 3:21 am งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments