โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค รับสมัครพนักงาน ดังนี้

งาน งานใหม่ โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค รับสมัครพนักงาน ดังนี้

โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค – จังหวัดเชียงราย – วิศวกรไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติ – เพศ ชาย อายุ 25-35 ปี – วุฒิกาศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า – มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี เกี่ยวกับงานแบบ,งานติดตั้งทางด้านไฟฟ้า มีประสบการณ์ทำงานในโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ – มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน กับผู้รับเหมา บุคลากร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี – มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี พนักงานสื่อสาร จำนวน 2 อัตรา คุณสมบัติ – เพศ หญิง – อายุ 20-28 ปี – วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาตร์ส…ินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจครอบครัว – สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน – รูปถ่าย 1.5 นิ้ว 2 ใบ – สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ – สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ – หนังสือผ่านงาน – หนังสือสำคัญอื่นๆ เช่น หนังสือผ่านเกณฑ์ทหาร , หนังสือเปลี่ยน ชื่อ – สกุล สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คเชียงราย วิธีการสมัคร: สมัครด้วยตนเองที่ แผนกทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค สามารถส่ง Resume ทาง E-mail : sucha503@gmail.com หรือทางไปรษณีย์ได้ที แผนกทรัพยา…

3 July 2016 | 7:51 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments