โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค เชียงราย รับสมัครโปรแกรมเมอร์ 3 ตำแหน่ง

หางาน งานใหม่ โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค เชียงราย รับสมัครโปรแกรมเมอร์ 3 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คเชียงราย – จังหวัดเชียงราย – ,HTML5 – มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ ฐานข้อมูล MS-SQL Server และ SQL Command – สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานได้ และพร้อมเข้ามาปฏิบัติงานได้ตลอดเวลากรณีมีเหตุเร่งด่วน ฉุกเฉิน หน้าที่ความรับผิดชอบ : – พัฒนาโปรแกรมและออกแบบเว็บไซต์ระบบงานโรงพยาบาลและที่เกี่ยวข้อง – ออกแบบและพัฒนาระบบตรงตามมาตรฐาน – เสนอแนะแนวทางการทำงาน การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ – จัดทำคู่มือหรือเอกสารประกอบการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ – ตระหนักถึงความสำคัญการให้บริการสารสนเทศต่อกระบวนการรักษาในโรงพยาบาล – งานอื่น ๆ… ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน สวัสดิการที่ได้รับ – เงินเดือนที่ได้รับ 1x,xxx ตามโครงสร้างโรงพยาบาล – เงินโบนัสประจำปี – ประกันสังคม – ยูนิฟอร์มประจำปี – สวัสดิการด้านการรักษาในโรงพยาบาล ส่ง email สมัครงานมาที่ แผนกสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คเชียงราย โทร : 053711366 ต่อ 4230 – 4231 รับสมัครถึงวันที่ : ไม่ระบุ ผู้ฝากประกาศตำแหน่งงาน : แผนกสารสนเทศทางการแพทย์ ชื่อสถานประกอบการ : โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คเชียงราย ที่อยู่ติดต่อ : 17 ถนนสิงหไคล อำเภอเมืองเชียงราย เชียง…

26 December 2015 | 7:57 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments