โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครสมัครเจ้าหน้าที่แผนงาน จำนวน 1 อัตรา

หางาน มองหางาน โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครสมัครเจ้าหน้าที่แผนงาน จำนวน 1 อัตรา

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ – จังหวัดเชียงราย – ประกาศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ด้วยโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานแผนงาน จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัคร – วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป วิชาเอก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ , บัญชี , การจัดการทั่วไป การตลาด, และเทคโนโลยีสารสนเทศ – ใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี – มีความสามารด้านโปรแกรม Microsoft Office… Word / Excel / Power Point , โปรแกรม Graphic อื่น ๆ , โปรแกรมสำนักงานต่าง ๆ ได้ดี – มีมนุษย์สมพันธ์ดี สามารถร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานได้ – มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ กำหนดวันรับสมัครและสถานที่รับสมัคร รับสมัครระหว่างวันที่ 9 -15 สิงหาคม 2559 ยกเว้นวันหยุดราชการ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานอำนวยการ อาคาร 3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ใบสมัครขอรับได้ทุกวัน เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร – ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดต่าง ๆและติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป – สำ…

10 August 2016 | 5:17 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments