โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา ตำแหน่งแม่บ้านทำความสะอาด

สมัครงาน หางานใหม่ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา ตำแหน่งแม่บ้านทำความสะอาด

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ – จังหวัดเชียงราย – ประกาศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ด้วยโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัคร – วุฒิการศึกษาระดับ ป.6 ขึ้นไป อ่านออก – เขียนได้ – มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานได้ – รับสมัครเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น – มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ กำหนดวันรับสมัคร…และสถานที่รับสมัคร รับสมัครระหว่างวันที่ 20 -23 พฤศจิกายน 2560 ยกเว้นวันหยุดราชการ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานอำนวยการ อาคาร 3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร – ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดต่าง ๆและติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ – สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ – ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ – สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล ถ้ามี จำนวน 1 ฉบับ กำหนดการสอบและประกาศผล 1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภ…

18 November 2017 | 11:31 pm งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments