โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์รับสมัครลูกจ้างชั้วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ จำนวน 1 ตำแหน่ง

สมัครงาน หางาน โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์รับสมัครลูกจ้างชั้วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ จำนวน 1 ตำแหน่ง

โรงเรียนดำรงราฎร์สงเคราะห์ – จังหวัดเชียงราย – ประกาศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ด้วยโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัคร – มีสัญชาติไทย – มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ขึ้นไป – มีใบอนุญาตขับขี่ ชนิดที่ 2 ของกรมขนส่งทางบก – มีใบอนุญาตขับขี่ ด้านบุคคล – อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ…์ – ต้องไม่เป็นพระภิกษุหรือนักบวช – ผ่านการเกณฑ์ทหาร – ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาคดีถึงที่สุดให้จำคุก – ไม่มีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท – มีประสบการณ์การทำงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ กำหนดวันรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร รับสมัครระหว่างวันที่ 17 – 20 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานอำนวยการ อาคาร 3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร – ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดต่าง ๆ และติดรูปถ่าย 1 รูป ขนาด 1 นิ้ว – สำเนาเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาตามตำแหน่งท…

18 July 2018 | 10:41 pm งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments