โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์รับสมัครลูกจ้างชั้วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องศูนย์ทางไกล จำนวน 1 ตำแหน่ง

รับสมัครงาน กำลังหางาน โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์รับสมัครลูกจ้างชั้วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องศูนย์ทางไกล จำนวน 1 ตำแหน่ง

โรงเรียนดำรงราฎร์สงเคราะห์ – จังหวัดเชียงราย – ประกาศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ด้วยโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหนเจ้าหน้าที่โครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลฯ จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัคร – เพศชาย – มีวุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี วิชาเอก คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ , วิทยาการคอมพิวเตอร์ , คอมพิวเตอร์ศึกษา , เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ , วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , หรือทุกวิชา…เอกที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ – มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ มีความสามารถด้านซ่อมบำรุงและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี – มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ – มีใบประกอบวิชาชีพครู จะพิจารณาเป็นพิเศษ – ต้องไม่เป็นพระภิกษุหรือนักบวช กำหนดวันรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร รับสมัครระหว่างวันที่ 9 – 23 สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานอำนวยการ อาคาร 3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ใบสมัครขอรับได้ที่สำนักงานอำนวยการ งานบุคลากร เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร – ใบสมัครที่กร…

17 August 2018 | 10:42 pm งาน หางานใหม่ สมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments