โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครสมัครเจ้าหน้าที่ Resouree Center จำนวน 1 อัตรา

สมัครงาน มองหางาน โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครสมัครเจ้าหน้าที่ Resouree Center จำนวน 1 อัตรา

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ – จังหวัดเชียงราย – ประกาศโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ด้วยโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องResouree Center จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัคร – เพศชาย – มีวุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี วิชาเอก คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ , วิทยาการคอมพิวเตอร์ , คอมพิวเตอร์ศึกษา , เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ , วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , หรือทุกว…ิชาเอกที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ – มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ มีความสามารถด้านซ่อมบำรุงและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี – มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ – มีใบประกอบวิชาชีพครู จะพิจารณาเป็นพิเศษ – ต้องไม่เป็นพระภิกษุหรือนักบวช กำหนดวันรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร รับสมัครระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2559 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานอำนวยการ อาคาร 3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ใบสมัครขอรับได้ที่สำนักงานอำนวยการ ถ้าเป็นวันหยุดร…

1 January 2016 | 4:57 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments