โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

สมัครงาน งาน กำลังหางาน โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ไทย – โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประกาศโรงเรียนายร้อยตำรวจ เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ทำหน้าที่พลขับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ ทำหน้าที่พลขับ สังกัดโรงเรียนนายร้อยตำรวจ – จำนวน 15 อัตรา คุณสมบัติ – เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย – มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร – สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. – วุฒิ ม.6 , ปวช. – มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถทุกป…ระเภท (ท.1 – ท.4 อย่างใดอย่างหนึ่ง) ช่องทางการสมัคร/วิธีสมัคร : สมัครทาง website http://www.rpca-admission.com/2015/root8/ วันที่เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน – 18 พฤศจิกายน 2558 | | |…

19 September 2015 | 7:04 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments