โรงเรียนบ้านเกาะปราง อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว เปิดรับสมัคร 13-21 ตุลาคม 2558

งาน งานว่าง โรงเรียนบ้านเกาะปราง อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว เปิดรับสมัคร 13-21 ตุลาคม 2558

จังหวัดนครศรีธรรมราช – ด้วยโรงเรียนบ้านเกาะปราง อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 2 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทําหน้าที่ ครูผู้สอนจํานวน 1 อัตรา ตําแหน่งที่จะดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูจ้างชั่วคราว จํานวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,000 บาท (-เจ็ดพันบาทถ้วน-) – กลุ่มวิชาเอกทั่วไป (ทุกวิชาเอก) จํานวน 1 อัตรา วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใ…บสมัครได้ณ โรงเรียนบ้านเกาะปรางอําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 13-21 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00-16.00 น.เว้นวันหยุดราชการ ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม…

8 October 2015 | 11:22 pm งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments