โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูผู้สอน) อัตราค่าจ้าง 2,500.- บาท/เดือน

รับสมัครงาน หางาน โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูผู้สอน) อัตราค่าจ้าง 2,500.- บาท/เดือน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – ประกาศโรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูผู้สอน) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ด้วยโรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 จะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูผู้สอน) ในสังกัด โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 2 เขต 6 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชารา…ษฎร์รังสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูผู้สอน) ดังนี้ ลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูผู้สอน) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 2,500.- บาท/เดือน ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 คุณสมบัติเฉพาะ 1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2 จบการศึกษาครุศาสตร์บัณฑิต สาขา ภาษาไทย 3 ในกรณีที่ผ…

8 September 2017 | 11:53 pm งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments