โรงเรียนพานพิทยาคม ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง จนท.บัญชี 1 อัตรา

หางาน ค้นหางาน โรงเรียนพานพิทยาคม ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง จนท.บัญชี 1 อัตรา

โรงเรียนพานพิทยาคม – จังหวัดเชียงราย – ประกาศโรงเรียนพานพิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ด้วยโรงเรียนพานพิทยาคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือนของโรงเรียนในปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕9 จำนวน 1 อัตรา อัตราค่างจ้าง 9,140 บาท ดังต่อไปนี้ 1. เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา 1.1 คุณสมบัติ 1.1.1 เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี 1.1.2 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกการบัญชี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 1.1.3 มีใจรักและมุ่งมั่นที่จะทำงานในสถานศึกษา และพร้อมที่จะร่วม…ซต์ http://www.phanphit.ac.th/ หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0-5372-1512 5. วัน เวลา ในการสอบคัดเลือก ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา ๐๙.0๐ น. สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ณ อาคาร 2 ห้อง 217 โรงเรียนพานพิทยาคม อ.พาน จ.เชียงราย 6. ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.๐๐ น. เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ http://www.phanphit.ac.th/ หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0-5372-1512 7. วันทำสัญญาและปฏิบัติหน้าที่ วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 หลักสูตรในการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี วันคัดเลือก หลักก…

23 April 2016 | 5:40 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments