โรงเรียนพานพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้างสอนภาษาญี่ปุ่น (ชาวต่างชาติ) 1 อัตรา

สมัครงาน งานว่าง โรงเรียนพานพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้างสอนภาษาญี่ปุ่น (ชาวต่างชาติ) 1 อัตรา

โรงเรียนพานพิทยาคม – จังหวัดเชียงราย – โรงเรียนพานพิทยาคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายการสอนของโรงเรียนในปีการศึกษา 2559 ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่น ชาวต่างชาติ จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ 1. ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 33,000 บาท 1.1 คุณสมบัติ 1.1.1 เพศชายหรือหญิง ชาวญี่ปุ่น อายุไม่เกิน 47 ปี 1.1.2 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า วิชาเอก การสอนภาษาญี่ปุ่น 1.1.3 Native Speaker 1.1.4 มีความรู้และทักษะภาษาญี่ปุ่น 1.1.5 มีหนังสือเดินทางประเภท NON-B 1.1….phanphit.ac.th 5. วัน เวลา ในการสอบคัดเลือก ในวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. สอบสัมภาษณ์ ณ โรงเรียนพานพิทยาคม อ.พาน จ.เชียงราย 6. ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 5 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5372-1512 หรือทางเว็บไซต์ www.phanphit.ac.th 7. วันรายงานตัว ทำสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 8 สิงหาคม 2559 8. สวัสดิการบ้านพักครู โรงเรียนไม่มีสวัสดิการบ้านพักครูให้ รับสมัครถึงวันที่ : 02 สิงหาคม 2016 ผู้ฝากประกาศตำแหน่งง…

26 July 2016 | 6:10 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments