โรงเรียนวัดแม่คำวิทยา รับครูคณิตศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง ด่วน

รับสมัครงาน ค้นหางาน โรงเรียนวัดแม่คำวิทยา รับครูคณิตศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง ด่วน

โรงเรียนวัดแม่คำวิทยา – แม่คำ – โรงเรียนวัดแม่คำวิทยา รับครูวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้ 1 ครูคณิตศาตร์ จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติครูคณิตศาสตร์ – เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป – วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องหรือมีความเชี่ยวชาญในวิชาคณิตศาสตร์ – เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว – หากอาศัยอยู่ในเขตอำเภอแม่จันจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ หลักฐานการสมัคร – สำเนาทะเบียนบ้าน – สำเนาบัตรประชาชน – สำเนาใบแสดงผลการเรียน – รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 ใบ – สำเนาใบประกอบวิชาชีพ ถ้ามี – หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี สน…

22 November 2016 | 7:25 am งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments