โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน มีความประสงค์รับสมัครบุคคลตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครงาน งานใหม่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน มีความประสงค์รับสมัครบุคคลตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน – ตำบลแม่จัน, อำเภอแม่จัน, จังหวัดเชียงราย – ตำบลประสงค์, อำเภอท่าชนะ, จังหวัดสุราษฎร์ธานี – โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน มีความประสงค์รับสมัครบุคคล เพื่อเข้ารับตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวครูผู้สอน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 อัตรา ทางโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ช่วยสอนระดับชั้นประดมศึกษาปีที่ 1 2. ปฏิบัติหน้าที่งานการเงิน บัญชีของโรงเรียน 3. ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวันและคร…ูพัฒนาโรงเรียน 4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคำสั่งที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท ต่อเดือน ในการนี้ทางโรงเรียนจำเป็นต้องหักเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ร้อยละ 5 มีสิทธิประโยชน์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ.2552 โดยมีระยะการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 สามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ อาคารสำนักงาน ห้องกลุ่มงานบริหารบุคคล โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน หรือดูรายละเอียดเอกสารได้ที่ https…

5 February 2017 | 11:33 pm งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments