โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมรับสมัคร ครูอัตราจ้างสอนวิชาภาษาอังกฤษ (ชาวไทย)/พนักงานทำความสะอาด/เจ้าหน้าที่เครือข่ายคอมพิวเตอร์และโปรแกรมเมอร์

รับสมัครงาน มองหางาน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมรับสมัคร ครูอัตราจ้างสอนวิชาภาษาอังกฤษ (ชาวไทย)/พนักงานทำความสะอาด/เจ้าหน้าที่เครือข่ายคอมพิวเตอร์และโปรแกรมเมอร์

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม – ตำบลประสงค์, อำเภอท่าชนะ, จังหวัดสุราษฎร์ธานี – 1.รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ด้วย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,300 บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร – คุณสมบัติทั่วไป ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คุณสมบัต…ิเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้สอน 1 ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ. หรือ ก.ค. รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวิชาเอกภาษาอังกฤษ 2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือหนังสือรับรองสิทธิที่คุรุสภาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายออกให้ 3 มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี หลักฐานเอกสารการรับสมัคร 1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร จำ…

6 October 2017 | 10:53 pm งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments