โรงเรียนอนุบาลเชียงราย รับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ตำแหน่ง

งาน หางานใหม่ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย รับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ตำแหน่ง

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย (พื้นที่ในเมือง) – จังหวัดเชียงราย – โรงเรียนอนุบาลเชียงราย รับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 -8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 คัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 คุณสมบัติ 1. ไม่จำกัดเพศ 2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส. เป็นต้นไป 3. เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี รวมทั้งโปรมแกรมประยุกต์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานเอกสาร และหรือโปรแกรมประยุกต์อื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานของทางราชการ หลักฐานเอกสารการ…ถ่ายสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 6 หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส,ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ฉบับ เวลาทำงาน 1. วันจันทร์-ศุกร์ 2. หยุดวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 3. ทำงานเวลา 7.00-15.30 น. เงินเดือน เริ่มต้น 8,000 บาท รับสมัครถึงวันที่ : ไม่ระบุ ผู้ฝากประกาศตำแหน่งงาน : นายอนันต์ยศ ประมาณ ชื่อสถานประกอบการ : โรงเรียนอนุบาลเชียงราย (พื้นที่ในเมือง) ที่อยู่ติดต่อ : 487 อุตรกิจ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 เบอร์โทรติดต่อ : 053-711371…

5 February 2019 | 11:55 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments