โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคลากร

สมัครงาน หางาน โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคลากร

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย – จังหวัดเชียงราย – โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 1.. ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,000 บาท 2. ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 12,000 บาท ๑. ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,000 บาท ๑.๑. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ ๑. เพศชาย อายุ ๒๕ – ๕๐ ปี ๒. มีสัญชาติไทย ๓. วุฒิการศึกษาระดับ ป.๖ ขึ้นไป ๔. มีความรู้พื้นฐานด้านช่างไฟฟ้า ช่างประปา ช่างเชื่อม ช่างไม้ ๕. มีคว…ามมุ่งมั่น ขยัน ซื่อสัตย์ อดทนในการทำงานมีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ทำงานด้วยความรอบคอบ ๑.๒ สอบคัดเลือกโดย การสอบสัมภาษณ์ ๑.๓ การรับสมัคร สมัครตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ๑.๔ สถานที่รับสมัคร ห้องธุรการ อาคาร ๗๕๐ ปี แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย สมัครด้วยตนเอง ๑.๕ หลักฐานการรับสมัคร ๑. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑.๕ x ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป ๒. สำเนาวุฒิการศึกษา ๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่าง…

3 June 2016 | 4:59 am งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments