โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย รับสมัครพนักงาน

รับสมัครงาน มองหางาน โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย รับสมัครพนักงาน

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย – จังหวัดเชียงราย – ด้วยโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๐๐๐ บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ สถานที่รับสมัคร ห้องธุรการ อาคาร ๗๕๐ ปี แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย รับสมัครถึงวันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2016 ผู้ฝากประกาศตำแหน่งงาน : อนรรญพัขร ชื่อสถานประกอบการ : โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ที่อยู่ติดต่อ : 421 ม. 6 ถ. เวียงบูรพา ต. ริมกก อ. เมือง จ. เชียงราย 57100 เบ…

31 January 2016 | 11:21 pm งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments