โรงเรียนเอกทวีวิทย์ รับสมัครครูภาษาอังกฤษ 1 อัตรา

รับสมัครงาน งานใหม่ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ รับสมัครครูภาษาอังกฤษ 1 อัตรา

โรงเรียนเอกทวีวิทย์ – อำเภอแม่สาย, จังหวัดเชียงราย – 1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ครู – วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านภาษาอังกฤษ 2. คุณสมบัติของผู้สมัคร – รักเด็ก เอาใจใส่ รักการสอน – มีใบประกอบวิชาชีพครูจะพิจารณาเป็นพิเศษ – มีความรู้ความสามารถในการสอนนักเรียนเป็นอย่างดี – เพศหญิง/ชาย 3. หลักฐานการสมัคร – สำเนาหลักฐานแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ – สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ – ใบประกอบวิชาชีพครู – รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่าย มาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 ใบ – ผล…งานที่ผ่านมา ถ้ามี 4. อัตราค่าตอบแทน – ตามวุฒิการศึกษา ความสามารถ และประสบการณ์ รับสมัครถึงวันที่ : 28 ตุลาคม 2016 ผู้ฝากประกาศตำแหน่งงาน : กรรณิกา ชื่อสถานประกอบการ : โรงเรียนเอกทวีวิทย์ ที่อยู่ติดต่อ : 59 หมู่ 6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 เบอร์โทรติดต่อ : 053734414-6 อื่นๆ : สมัครด้วยตนเองไในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.00-16.30 น. ที่ห้องธุรการ โรงเรียนเอกทวีวิทย์…

20 October 2016 | 4:27 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments