โรงเรียนเอกทวีวิทย์ รับสมัครครูต่างชาติ สอนภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา

หางาน มองหางาน โรงเรียนเอกทวีวิทย์ รับสมัครครูต่างชาติ สอนภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา

โรงเรียนเอกทวีวิทย์ – ตำบลแม่สาย, อำเภอแม่สาย, จังหวัดเชียงราย – คุณสมบัติ 1. เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี 2. เป็นเจ้าของภาษา Native Speakers ได้แก่ English , America, Canada, Australia, New Zealand 3. ในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษมาไม่น้อยกว่า 1 ปี มีผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษหรือหลักฐานแสดงความสามารถภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เชื่อถือได้ 4. มีวุฒิบัตรปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ขั้นต่ำ ในสาขาวิชาที่สอนหรือประกาศนียบัตรด้านการสอน 5. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศขึ้นท…ะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ หรือ ทำเรื่องอนุญาตปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพใช้หลักเกณฑ์คุรุสภา 6. เป็นผู้มีหลักฐานประจำตัวที่สามารถตรวจสอบได้ เช่น หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัว 7. เป็นผู้มีบุคลิกและพฤติกรรมเหมาะสมกับอาชีพครู สามารถปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของโรงเรียน รับสมัครถึงวันที่ : 20 ตุลาคม 2017 ผู้ฝากประกาศตำแหน่งงาน : กรรณิกา ชื่อสถานประกอบการ : โรงเรียนเอกทวีวิทย์ ที่อยู่ติดต่อ : 59 หมู่ 6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 เบอร์โทรติดต่อ : 053…

9 October 2017 | 10:31 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments