โรงแรม นาค ครา รับสมัครพนักงาน (ด่วนมาก) เริ่มงานทันที

งาน งานใหม่ โรงแรม นาค ครา รับสมัครพนักงาน (ด่วนมาก) เริ่มงานทันที

โรงแรม นาค นครา – ไทย – ยุโรป – โรงแรม นาค นครา รับสมัครพนักงาน ดังนี้ 1.ผู้ช่วยกุ้กไทย/ยุโรป (ด่วนมาก!) มีความรู้เรื่องอาหารไทยหรืออาหารยุโรป หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรับผิดชอบสูง ขยัน อดทน 2. พนักงานต้อนรับห้องอาหาร – มีความรับผิดชอบ ขยัน มนุษยสัมพันธ์ดีและซื่อสัตย์ – จบวุฒิการศึกษาขั้นต่ำปวส. – พูดภาษาอังกฤษได้บ้าง – หากจบใหม่ด้วยเกรดเฉลี่ยที่สูงหรือมีประสบการณ์ทำงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 3. พนักงานต้อนรับส่วนหน้า (ด่วนมาก) – จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี – พูดภาษาอังกฤษได้อย…่างคล่องแคล่ว – มีปฏิภาณไหวพริบดี แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่ง 4.แม่บ้านซักรีดด่วนมาก เป็นคนไทยหรือมีบัตรสีชมพูจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ หรือเคยผ่านงานด้านแม่บ้านมาก่อนอย่างน้อย 2 ปี มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ รู้จักกาลเทศะในการพูด เป็นคนละเอียด รอบคอบ รักความสะอาด เงินเดือนและสวัสดิการสูง ทำงานด้วยความสบายใจ อบอุ่นเหมือนครอบครัว ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ที่ kenkensnoopy@hotmail.com หรือมาสมัครพร้อมรับการสัมภาษณ์ด้วยตนเองที่โรงแรม ติดต่อรีเซฟชั่น ขอเอกสารสมัครงานแล้วยื่นด้วย…

20 August 2016 | 7:07 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments