โรงแรม นาค นครา รับสมัครพนักงานหลายอัตรา

สมัครงาน หางานใหม่ โรงแรม นาค นครา รับสมัครพนักงานหลายอัตรา

โรงแรม นาค นครา – จังหวัดเชียงราย – โรงแรม นาค นครา รับสมัครพนักงาน ดังนี้ 1.เบลบอย เพศชาย อายุไม่เกิน45ปี ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ตรงต่อเวลา ขยัน มีความอดทนและระเบียบวินัย 2.พนักงานต้อนรับห้องอาหาร ชาย หรือ หญิง อายุ 20-35 ปี จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี วุฒิใดๆก็ได้ ผ่านการทำงานด้านบริการห้องอาหารมาก่อน สื่อสารภาษาอังกฤษ ได้คล่องแคล่ว มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน มัวินัย ตรงต่อเวลา 3.ช่าง เพศชาย อายุไม่เกิน45ปี มีความรู้ความสามารถด้านงานช่างสาขาใดสาขาหนึ่ง ตรงต่อเวลา ขยัน มีคว…ามอดทนและระเบียบวินัย หากมีวุฒิการศึกษาด้านช่างหรือประสบการณ์ทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 4.ผู้ช่วยกุ้ก มีประสบการณ์ในครัวมาก่อน อายุไม่เกิน 35 ปี รักงานบริการ ความสะอาด และมีวินัยในการทำงาน 5.พนักงานล้างจาน อายุไม่เกิน 35 ปี เพศชาย ขยัน และมีวืนัยในการทำงาน 6. แม่บ้านทำห้อง เพศหญิง อายุ 18-35ปี ขยัน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา มีวินัยในตนเอง หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ผู้สนใจ สามารถติดต่อรีเซฟชั่นของโรงแรมเพื่อกรอกใบสมัครและยื่นเอกสาร รายได้และสวัสดิการสูง มีเซ…

17 August 2018 | 10:31 pm งาน งานว่าง รับสมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments