โรงแรม นาค นครา รับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง ด่วนมาก

สมัครงาน งานว่าง โรงแรม นาค นครา รับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง ด่วนมาก

โรงแรม นาค นครา – จังหวัดเชียงราย – โรงแรม นาค นครา รับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง โรงแรม นาค นครา เด่นสง่าด้วยพญานาคราช บรรจงสรรสร้างด้วยช่างปั้นล้านนา ใจกลางนครเชียงราย ต้องการรับสมัครเพื่อนร่วมงานดังนี้ 1. พนักงานต้อนรับส่วนหน้าด่วนมาก จบการศึกษาขั้นต่ำ ปวส ปริญญาตรี หรือ สุงกว่า มีใจรักในงานบริการ อ่อนน้อม ถ่อมตน มีไหวพริบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ภาษาอังกฤษต้องพูดได้อย่างคล่องแคล่ว หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 2. ช่างทั่วไป จบการศึกษาขั้นต่ำ ปวส.ในสาขาวิชาช่างสาขาใดสาขาหนึ่ง… หากไม่ได้จบสาขาช่าง จะต้องมีใบผ่านการทำงานด้านช่างมาก่อนอย่างน้อย 2 ปี สุภาพ เรียบร้อย มีความซื่อสัตย์และอดทน 3. พนักงานห้องอาหาร จบการศึกษาขั้นต่ำปวส. ภาษาอังกฤษต้องสื่อสารได้ มีใจรักในงานบริการ ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่องาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรู้เรื่องเครื่องดื่มเป็นอย่างดีมีการทดสอบ สามารถเข้างานเป็นกะได้ 4. แม่บ้าน เป็นคนไทยหรือมีบัตรสีชมพูจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ หรือเคยผ่านงานด้านแม่บ้านมาก่อนอย่างน้อย 2 ปี มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ รู้จักก…

18 June 2016 | 4:41 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments