โรงแรม นาค นครา เชียงราย ประกาศรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง

สมัครงาน หางานใหม่ โรงแรม นาค นครา เชียงราย ประกาศรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง

โรงแรม นาค นครา เชียงราย – จังหวัดเชียงราย – โรงแรม นาค นครา รับสมัครพนักงาน ดังนี้ 1.ยามด่วนมาก เพศชาย อายุไม่เกิน45ปี มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ขยัน มีความอดทนและระเบียบวินัย หากมีประสบการณ์ทำงาน จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 2.พนักงานต้อนรับห้องอาหาร ชาย หรือ หญิง อายุ 20-35 ปี จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี วุฒิใดๆก็ได้ ผ่านการทำงานด้านบริการห้องอาหารมาก่อน สื่อสารภาษาอังกฤษ ได้คล่องแคล่ว มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน มัวินัย ตรงต่อเวลา 3.ช่าง เพศชาย อายุไม่เกิน45ปี มีความรู้ความสามารถด้านงานช่าง…สาขาใดสาขาหนึ่ง ตรงต่อเวลา ขยัน มีความอดทนและระเบียบวินัย หากมีวุฒิการศึกษาด้านช่างหรือประสบการณ์ทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 4.ผู้ช่วยกุ๊ก มีประสบการณ์ในครัวมาก่อน อายุไม่เกิน 35 ปี รักงานบริการ ความสะอาด และมีวินัยในการทำงาน 5.พนักงานล้างจาน อายุไม่เกิน 35 ปี เพศชาย ขยัน และมีวืนัยในการทำงาน 6. แม่บ้านทำห้อง เพศหญิง อายุ 18-35ปี ขยัน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา มีวินัยในตนเอง หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 7.พนักงานบัญชี เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี จบสาขาการบัญชีหร…

18 September 2018 | 10:43 pm งาน หางาน สมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments