โรงแรม นาย่า รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง

หางาน ค้นหางาน โรงแรม นาย่า รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง

บริษัท เครสสตาร์ แอสเซท จำกัด – ตำบลร่วมจิต, อำเภอท่าปลา, จังหวัดอุตรดิตถ์ – โรงแรม นาย่า บริหารงานโดย บริษัทเครสสตาร์ แอสเซท จำกัด รับสมัครพนักงาน ดังนี้ 1.ตำแหน่งผู้จัดการโรงแรม 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัคร เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/สาขาที่เกี่ยวข้อง เคยมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถทำงานล่วงเวลาได้ มีความเป็นผู้นำ รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้ได้เป็นอย่างดี 2.ตำแหน่งพนักงานต้อนรับ 4 ตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัคร เพศ ชาย/หญิง วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป สามารถทำงานเป็นกะได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ มีปร…ะสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 3.ตำแหน่งพนักงานเสริฟ 3 ตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัคร ไม่จำกัดเพศ วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป สามารถทำงานเป็นกะได้ สามารถทำงานล่วงเวลาและวันหยุดได้ หากมีประสบการณ์ในด้านงานเสริฟหรืองานจัดเลี้ยงจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ 4.ตำแหน่งช่างทั่วไป 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป การศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป สาขาช่าง หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถในด้านไฟฟ้าและงานซ่อมทั่วไปเป็นอย่างดี มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงอย่างน้อย 2-3 ปีขึ้นไป 5.ตำ…

15 August 2018 | 10:01 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments