โรงแรม บีทูเชียงราย รับสมัคร พนักงานต้อนรับ 3 ตำแหน่ง

งาน กำลังหางาน โรงแรม บีทูเชียงราย รับสมัคร พนักงานต้อนรับ 3 ตำแหน่ง

โรงแรม บีทูเชียงราย สาขาหน้าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม – จังหวัดเชียงราย – โรงแรม บีทูเชียงราย สาขาหน้าโรงเรียนสามัคคี ต้องการรับสมัคร พนักงานต้อนรับ จำนวน 3 ตำแหน่ง คุณสมบัติ 1. เพศหญิง / ชาย : อายุตั้งแต่ 24 – 30 ปี 2. จบการศึกษาระดับชั้น ปวช. , ม.6 ขึ้นไป 3. ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน สื่อสารได้ 4. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ Word – Excels 5. มีใจรักในงานบริการ ไม่มีปัญหาเรื่องเวลาทำงาน สามารถทำงานเป็นกะได้ 6. พร้อมเรียนรู้งาน มีอัธยาศัยดี เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี 7. ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน สวัสดิการ/ค่าตอบแทน 1. ระยะทดลองงาน 119 วัน 2. มีประกันสังค…ม 3. อาหาร 1 มื้อ ระหว่าง ”กะ” ทำงาน 4. วันหยุดสัปดาห์ละ 1 วัน 5. วันหยุดพักร้อน 6 วัน/ปี ผ่านทดลองงาน 6. วันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี หลักฐานการสมัคร 1. รูปถ่าย ขนาด 1,2 นิ้ว 1 ใบ 2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ 5. ใบผ่านงาน ถ้ามี **สมัครด้วยตนเองได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00น. โรงแรมบีทูเชียงราย ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 โทร 053-717515 ตรงข้ามโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม รับสมัครถึงวันที่ : 01 ธันว…

21 November 2017 | 11:40 pm งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments