ไม่ต้องผ่านภาค ก. วุฒิ ปวช-ป.ตรี ทุกสาขา สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สมัครงาน ค้นหางาน ไม่ต้องผ่านภาค ก. วุฒิ ปวช-ป.ตรี ทุกสาขา สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตำบลมหาดไทย, อำเภอเมืองอ่างทอง, จังหวัดอ่างทอง – ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1 ตำแหน่งพนักงานนิติกร จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ 2 ตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เท…ินเดือน 11,280 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช ) ในสาขาวิชาพาณิชยการ หรือสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการตลาด 6 ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช ) ทุกสาขา วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง สถานที่รับสมัคร : กลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ชั้น 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 12000 วันที่เปิดร…

26 November 2016 | 6:42 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments