ไม่ต้องผ่านภาค ก. วุฒิ ปวส.- ป.ตรี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

หางาน มองหางาน ไม่ต้องผ่านภาค ก. วุฒิ ปวส.- ป.ตรี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ไทย – จำนวน 1 อัตรา – ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี จำนวน 1 อัตรา – สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 อัตรา – สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 อัตรา – สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง จำนวน 2 อัตรา – สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา จำนวน 2 อัตรา – สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี จำนวน 2 อัตรา – สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับป…ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1 ตำแหน่งพนักงานพินิจ (ชาย) จำนวน 16 อัตรา – ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง จำนวน 1 อัตรา – ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 อัตรา – ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา จำนวน 1 อัตรา – ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 อัตรา – ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร…

30 November 2016 | 3:59 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments