ไม่ต้องผ่านภาค ก วุฒิ ปวส- ป.ตรี ทุกสาขา โรงพยาบาลอุดรธานีรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา

สมัครงาน หางานใหม่ ไม่ต้องผ่านภาค ก วุฒิ ปวส- ป.ตรี ทุกสาขา โรงพยาบาลอุดรธานีรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา

จังหวัดอุดรธานี – โรงพยาบาลอุดรธานีรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1 ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล อัตราว่าง 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา 2 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (ด้านคอมพิวเตอร์) อัตราว่าง 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม6ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์สาขาวิชาวิศว… ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารอํานวยการและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ – 30 มิถุนายน 2559 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม…

15 June 2016 | 5:41 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments