25 ตำแหน่ง 81 อัตรา ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบจ.สงขลา รายละเอียดดังนี้

งาน ค้นหางาน 25 ตำแหน่ง 81 อัตรา ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบจ.สงขลา รายละเอียดดังนี้

จังหวัดสงขลา – 25 ตำแหน่ง 81 อัตรา ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบจ.สงขลา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1 พนักงานจ้างตามภารกิจ(สำหรับผู้มีคุณวุฒิ) 1 ตำแหน่งผู้ช่วยนักสันทนาการ จำนวน 3 อัตรา 2 ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาการกีฬา จำนวน 4 อัตรา 3 ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา 4 ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 5 ตำแหน่งผู้ช่วยนักผังเมือง จำนวน 2 อัตรา 6 ตำแหน่งผู้ช่วยครู เอกภาษาไทย/เอกนาฎศิลป์ จำนวน 2 อัตรา 7 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเ…ิดต่อขอรับใบสมัครด้วยตนเอง สถานที่รับสมัคร : สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เลขที่ 900 หมู่ 2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100 วันที่เปิดรับสมัคร : 12 – 16 กันยายน 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม…

3 September 2016 | 2:00 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments