28 ก.พ 60 เปิดรับสมัคร พ.ประสานงานขาย / พ.จัดเรียงสินค้า / พ.แพ็คสินค้า / พ.เก็บรถเข็น รายได้ 13,300-15,000 บาทขึ้นไป ยื่นใบสมัครพร้อมสัมภาษณ์ทราบผลทันที สนใจโทร.02

หางาน งานใหม่ 28 ก.พ 60 เปิดรับสมัคร พ.ประสานงานขาย / พ.จัดเรียงสินค้า / พ.แพ็คสินค้า / พ.เก็บรถเข็น รายได้ 13,300-15,000 บาทขึ้นไป ยื่นใบสมัครพร้อมสัมภาษณ์ทราบผลทันที สนใจโทร.02

บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด – กรุงเทพฯ – ังการปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค สนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น เป็นมิตร เรายังมุ่งเน้นการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของแต่ละสายงาน เพื่อให้บุคลากรได้มีความพร้อม ความมั่นใจอย่างเต็มที่ในการทำงาน และมีศักยภาพที่จะเติบโตต่อไปในสายงาน นอกจากนี้ เราไม่เคยหยุดนิ่งที่จะสรรหาบุคคลที่มีความแตกต่างและหลากหลาย แต่มีความเข้าใจในแนวคิดเดียวกันเพื่อมาแบ่งปันประสบการณ์ และความฝัน มาร่วมกันเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกับเรา ครอบครัวเดอะมอลล์ 27-28 ก.พ 60 เปิดร…ู‹สมรส บุตร – โบนัส 2 เดือน ,โอที ,ONDUTY,ค‹านั่งเครื่อง (ตามตำแหน่ง) – ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน – ชุดยูนิฟอรม , อุปกรณต‹างๆ – วันหยุดพักรŒอน และวันลาต‹างๆ – เงินช‹วยค‹าเดินทาง , เงินค‹ากะดึก – ส‹วนลดซื้อสินคŒา , เงินกูŒซื้อบŒานและอื่นๆ – งบเลี้ยงสังสรรคป‚ีใหม‹ และสวัสดิการนอื่นๆ – ส่วนลดในการซื้อสินค้า , ค่ารถ/ค่าอาหาร -เงินกู้ , ทุนการศึกษาบุตร -ชมรมสันทนาการ ,เงินช่วยฌาปนกิจ -และอื่นๆอีกมากมาย คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย – หญิง 2. อายุ 18 – 35 ปี 3. วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 4. รักงานบริกา…

9 February 2017 | 8:40 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments