Account Executive ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)/ระนอง

งาน งานใหม่ Account Executive ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)/ระนอง

กรุงเทพฯ – งาน เก็บงาน รายละเอียดงาน 2 ตำแหน่ง รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตห้วยขวาง) เงินเดือน(บาท) :15,000 – 25,000 หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วางแผน วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผล พร้อมเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา การขาย และการบริการ, การตลาด และการส่งเสริมการขาย, การขยายช่องทางการขายใหม่ๆ ประกอบกับสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับพนักงาน และเพื่อนคู่ค้าในช่องทางการขายของ True Mobile Prepay Sales Channel Management 2.กำหนดเป้าหมายการขาย และการบริการ, การตลาด และการส่งเสริมก…ารขาย, การขยายช่องทางการขายใหม่ๆ กับพนักงาน และเพื่อนคู่ค้าในช่องทางการขายของ True Mobile Prepay Sales Channel Management 3.วิเคราะห์ปัญหา จุดอ่อน จุดแข็ง ของคู่แข่ง และเพื่อนคู่ค้าในช่องทางการขายของ True Mobile Prepay Sales Channel Management พร้อมเสนอแนวทางในการขาย และการตลาด เพื่อแข่งขันกับคู่แข่งให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด คุณสมบัติ เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 25 – 35 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป อื่นๆ : ไม่ระบุ คุณสมบัติเพิ่มเติม -เพศชาย-หญิง วุฒ…

26 January 2017 | 11:09 pm งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments