Account Executive (ประจำพื้นที่ จังหวัด สมุทรสาคร , ราชบุรี , กาญจนบุรี , ประจวบคีรีขันธ์)

สมัครงาน กำลังหางาน Account Executive (ประจำพื้นที่ จังหวัด สมุทรสาคร , ราชบุรี , กาญจนบุรี , ประจวบคีรีขันธ์)

จังหวัดเพชรบุรี – Executive (ประจำพื้นที่ จังหวัด สมุทรสาคร , ราชบุรี , กาญจนบุรี , ประจวบคีรีขันธ์) 4 ตำแหน่ง วันที่อัพเดต : 19 ก.พ. 2559 รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : , , , , เงินเดือน(บาท) : 15,500 – 25,000 หน้าที่ความรับผิดชอบ : – วางแผน วิเคราะห์ และดำเนินการด้านการขาย การตลาด และการขยายช่องการการขาย ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ – ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อกระตุ้นยอดขายและสนับสนุนช่วยเหลือแก่เพื่อนคู่ค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด – วิเคราะห์ และสรุปผลการดำเนินงาน พร้อม…เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหามายังหัวหน้างาน เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป – วิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง ติดตาม และประเมินสถานการณ์การขาย การตลาดในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อหาทางแก้ไข และปรับกลยุทธ์ในการกระตุ้นยอดขาย ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด – ดำเนินการในการสร้างความสัมพันธ์อันดี ตลอดจนเสริมสร้างแรงจูงใจใน การขาย เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่เพื่อนคู่ค้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ สวัสดิการ – ประกันสุขภาพ – ประกันชีวิต – ค่ายานพาหนะ – ค่าตอบแทนพิเศษ – สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม สวัสดิการเพิ่มเติม : – ค่าจ้าง คอมมิสชั่น…

19 February 2016 | 11:55 pm งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments