Account Executive (ประจำพื้นที่ จังหวัด กาญจนบุรี , ประจวบคีรีขันธ์)

หางาน กำลังหางาน Account Executive (ประจำพื้นที่ จังหวัด กาญจนบุรี , ประจวบคีรีขันธ์)

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) – จังหวัดราชบุรี – Executive (ประจำพื้นที่ จังหวัด กาญจนบุรี , ประจวบคีรีขันธ์) 4 ตำแหน่ง วันที่อัพเดต : 11 ส.ค. 2558 รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : , , , , เงินเดือน(บาท) : 15,500 – 25,000 หน้าที่ความรับผิดชอบ : – วางแผน วิเคราะห์ และดำเนินการด้านการขาย การตลาด และการขยายช่องการการขาย ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ – ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อกระตุ้นยอดขายและสนับสนุนช่วยเหลือแก่เพื่อนคู่ค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด – วิเคราะห์ และสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข…ปัญหามายังหัวหน้างาน เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป – วิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง ติดตาม และประเมินสถานการณ์การขาย การตลาดในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อหาทางแก้ไข และปรับกลยุทธ์ในการกระตุ้นยอดขาย ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด – ดำเนินการในการสร้างความสัมพันธ์อันดี ตลอดจนเสริมสร้างแรงจูงใจใน การขาย เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่เพื่อนคู่ค้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ สวัสดิการ – ประกันสุขภาพ – สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม – ค่าตอบแทนพิเศษ – ค่ายานพาหนะ – ประกันชีวิต สวัสดิการเพิ่มเติม : ค่าจ้าง คอมมิสชั่น โปร…

18 August 2015 | 10:49 pm งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments