Account Executive (AE) ""ประจำสำนักงานใหญ่""

งาน หางาน Account Executive (AE) ""ประจำสำนักงานใหญ่""

ไทย – ไหวของภาพยนตร์แนวต่าง ๆ ที่เข้าฉายหรือที่นิยมในตลาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการนำเสนอการขาย เข้าพบและเยี่ยมเยียนลูกค้าและคู่ค้าประจำและรายใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ วางแผน ศึกษาแนวทาง เทคนิค วิธีการขายและบริการใหม่ ๆ ในตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย ประสานงานกับสาขา ดูงาน และเก็บข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการวางแผนการขายอย่างสม่ำเสมอ จัดทำรายงานการเข้าพบลูกค้าและการปิดขายเสนอผู้ช่วยผู้จัดการแผนกทุกสัปดาห์ ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา จังหวัด กรุงเทพมหานคร อัตราที่รับ 2 อัตร…า เงินเดือน ไม่ระบุ บาท คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี 2. วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด โฆษณา นิเทศน์ศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 3. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีทักษะด้านการสื่อสาร และประสานงาน 4. มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานขายอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป 5. หากมีประสบการณ์ด้านการขายสื่อโฆษณา หรืองาน Event มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ ติดต่อ แผนกสรรหาบุคลากร สวัสดิการ ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันอุบัติเหตุ(กลุ่ม) ประกันส…

12 May 2016 | 5:28 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments