Accountant

งาน ค้นหางาน Accountant

กรุงเทพฯ – ประเภทธุรกิจ ระบบไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, เครื่องจักร ลักษณะงาน สายงานเฉพาะทาง (คอนซัลต์แทนต์, การเงิน, อสังหาริมทรัพย์, การให้บริการเฉพาะทาง) ระดับตำแหน่ง ระดับกรรมการผู้จัดการหรือระดับที่สูงกว่า อายุงานของผู้สมัคร ไม่มีหมวดหมู สถานที่ทำงาน กรุงเทพมหานคร จำนวนพนักงานที่รับสมัคร 1 ระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นต่อการทำงาน ไม่มีหมวดหมู่ ทักษะทางภาษา ภาษาไทย(Native level่), ภาษาอังกฤษ(ไม่มี/กำลังศึกษาอยู่) เงินเดือน 18,000 〜 22,000 THB Accountant เกี่ยว…กับบริษัท RGF (Recruit Global Family) หนี่งในบริษัทสังกัดในเครือ Recruit Holdings Co.,Ltd. ผู้ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารและบุคลากรที่ใหญ่ที่สุด้แป็นอันดับ 1 ในประเทศญี่ปุ่น ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี Recruit`s ได้สร้างรากฐานที่มั่นคงขึ้นจากความรู้ความชำนาญและเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพทั่วประเทศญี่ปุ่น เรามุ่งมั่นที่หาโอกาส พบปะสิ่งใหม่ๆ และพร้อมที่จะยืนหยัดในเวทีระดับโลก RGF HR Agent เป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านบุคลากรแบบบูรณาการโดยมุ่งเน้นที่จะให้การสนับสนุนด้านการหางาน การสรรหาบุคลากรของบริษัทอย่าง…

2 August 2017 | 7:59 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments