Accounting Supervisor (ประจำสาขาปราจีนบุรี)

สมัครงาน หางานใหม่ Accounting Supervisor (ประจำสาขาปราจีนบุรี)

จังหวัดปราจีนบุรี – บริษัทฯใหญ่ประกอบธุรกิจด้านโลจิสติกส์ มานานกว่า 27 ปีในประเทศไทย ให้บริการเป็นตัวแทนขนส่งสินค้าเข้า-ออกระหว่างประเทศ บริหารจัดการคลังสินค้า การขนส่งสินค้า ฯลฯ สวัสดิการ – เงินเดือนประจำและค่าครองชีพ – เบี้ยขยัน – เครื่องแบบยูนิฟอร์ม – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – ประกันสุขภาพกลุ่ม – โบนัสประจำปี – เงินช่วยเหลือกรณีสมรส /คลอดบุตร /ฌาปนกิจ – งานสังสรรค์ประจำปี ตำแหน่ง : Accounting Supervisor (ประจำสาขาปราจีนบุรี) รายละเอียดของงาน – ดูแลงานด้านเอกสารบัญชี การเงิน รายรับ-รายจ่าย – กา…รวางบิล จ่ายเช็ค – ดูแลงานด้่าน Admin , จัดซื้อ – ดูแลงานด้าน HR ของสาขาปราจีนบุรี สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา N/A คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี วุฒิการศึกษา ปริญาตรีบัญชีหรือการเงิน มีประสบการณ์ในการทำงานบัญชี งานการเงิน ขั้นต่ำ 3 ปีขึ้นไป ผู้สมัครที่มีประสบการณ์และบ้านใกล้สถานที่ปฎิษัติงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ สามารถอยู่ค่ำ ทำงานล่วงเวลาได้ สุขภาพร่าง…

10 March 2016 | 11:28 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments