admin โครงการ

หางาน หางาน admin โครงการ

ตำบลบางใหญ่, อำเภอบางใหญ่, จังหวัดนนทบุรี – Universal Netcom Solutions บริษัท ยูนิเวิอร์แซล เน็ทคอม โซลูชั่นส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2548 โดยดำเนินธุรกิจนำเข้า จัดจำหน่าย และให้บริการผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม มามากกว่า 10ปี ด้วยหลักการบริหารงานที่ยึดถือและปฏิบัติตลอดมาคือ จัดหาสินค้าที่มีคุณภาพดีและการให้บริการที่รวดเร็ว เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจ จนทำให้บริษัทฯได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในส่วนต่างๆ ครอบคลุมทุกๆกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน สถาบันการเงิน โรงพยาบาล สถ…าบันการศึกษาฯ เป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ยังได้ดำเนินธุรกิจงานวางระบบศููนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคมอย่างครบวงจร โดยครอบคลุมตั้งแต่งานออกแบบ ให้คำปรึกษา จัดหาและวางระบบ ควบคู่ไปกับงานบริหารจัดการโครงการ ตลอดจนงานปรับปรุงดูแล บำรุงรักษาและซ่อมแซม รายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน : admin โครงการ อัตราที่รับ : 4 อัตรา รูปแบบงาน : พนักงานประจำ ประเภทงาน : สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี , บางใหญ่ เงินเดือน(บาท) : 12000-15000 ประสบการณ์ : 1-5 หน้าที่ความรับผิดชอบ : – รับผิดชอบงานด้านการจัดก…

16 May 2017 | 7:35 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments