Admin. Supervisor ประจำสาขาลำลูกกาคลอง 7 ปทุมธานี

งาน งานใหม่ Admin. Supervisor ประจำสาขาลำลูกกาคลอง 7 ปทุมธานี

อำเภอลำลูกกา, จังหวัดปทุมธานี – ผู้ดำเนินธุรกิจอาหารแปรรูป และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกอย่างครบวงจรเข้าสู่ภูมิภาคเอเซีย และยุโรป การดำเนินธุรกิจของบริษัทครอบคลุมทุกด้านของการผลิตนับตั้งแต่ฟาร์มเลี้ยงไก่ โรงงานชำแหละ และโรงงานแปรรูปอาหารปรุงสุก สวัสดิการ รถรับส่ง หอพัก เครื่องแบบพนักงาน ประกันสุขภาพ / ประกันอุบัติเหตุ / ประกันชีวิต / ประกันทุพลภาพ กระเช้าเยี่ยมไข้ ปรับค่าจ้างประจำปี โบนัสประจำปี ตรวจสุขภาพประจำปี ตำแหน่ง : Admin. Supervisor ประจำสาขาลำลูกกาคลอง 7 ปทุมธานี รายละเอียดของงาน…ห้องประชุม การจัดเตรียมความพร้อมสำหรับการต้อนรับ Audit & Visistor ฯลฯ 8)ติดต่อประสานงานหน่วยราชการที่เกี่ยวกับบริษัท เช่น ใบอนุญาตต่างๆ ภาษีป้าย ภาษีโรงงาน ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า เกี่ยวกับโรงงานทั้งหมด 9)ดูแลเกี่ยวกับงานด้านเอกสารธุรการ รวมถึงติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน&ภายนอกบริษัท 10)ปฎิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 11)ปฏิบัติงานวันจันทร์ – วันศุกร์ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามโครงสร้างบริษัท + ค่าครองชีพ คุณสมบัต…

1 December 2015 | 11:03 pm งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments